TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

TERMENI ȘI CONDIȚII CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46/CE

 

Termeni și condiții privind utilizarea sitului și politica de confidențialitate conform Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

1. Informații generale
Deținătorul site-ului www.acoperisulverde.org, este ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI, cu sediul în București, Str. Elena Caragiani, Nr. 18, Sector 1, România.

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora.

ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI își asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fară o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina “Termeni și condiții” din subsolul site-ului.

Sunteți de acord și acceptați că, fară nici o notificare prealabila, putem șterge sau adaugă orice informație pe site, întrerupe orice activitate pe site sau arhiva din conținutul site-ului, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri nu garantam și/sau confirmam sub nici o forma tipul de informație pe care îl veți găsi pe aceste site-uri. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste site-uri sau luați sau nu în considerare informația găsită pe site-urile respective.

2. Accesul la informațiile de pe site
ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI garantează tuturor utilizatorilor accesul limitat, în interes personal, pe site-ul www.acoperisulverde.org și nu le conferă drepturile de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/ revinde sau de a exploata site-ul în orice alta maniera, în scopuri comerciale sau contrare intereselor ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI, fară acordul prealabil scris al acesteia.

3. Definiții
Utilizator –Persoana fizica care accesează pagina de internet în mod liber

Acceptul Utilizatorului – Prin aplicarea bifei în căsuță corespunzătoare, Utilizatorul consimte la încheierea contractului de voluntar cu deținătorul sitului.

Accesul la informațiile de pe site – Utilizatorul care și-a dat acceptul la accesarea site-ului și la încheierea contractului de voluntar are acces la informațiile de pe site

Preț donație – suma de bani stabilita de ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI ce urmează să fie achitata de Utilizatorul care dorește să facă un act de donație. Prețul donației este stabilit de ASOCIAȚIA CARTIERI AVIAȚIEI și poate fi modificat oricând, fară că modificarea să afecteze donațiile deja efectuate. Încheierea

Contractului de Voluntar – se realizează la data la care în contul ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI se evidențiază înscrierea de către Utilizator, sau în momentul confirmării prin apel telefonic sau email.

Denunțarea unilaterala – Contractul de voluntar nu poate fi denunțat unilateral de către Utilizator.

4. Proprietate intelectuală
Întregul conținut al sitului www.acoperisulverde.org – imagini, texte, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și orice alte date – este proprietatea ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI și intra sub incidenta Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și a legilor privind protecția proprietății intelectuala și industriala.

Folosirea fară acordul scris al ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI București a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Utilizatorii care încalcă dreptul de autor și dreptul de proprietate intelectuala pot fi trași la răspundere pentru prejudiciile cauzate Asociației CARTIER AVIAȚIEI.

5. Responsabilitate
ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI nu își asuma nici o răspundere pentru prejudiciile aduse prin folosirea/nefolosirea oricărei informații obținute de pe Site. Toate informațiile prezente pe site au un caracter informativ. De asemenea, ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI nu este în niciun fel ținut responsabil pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunități de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de către utilizator, că urmare a nefunctionarii sau a funcționarii necorespunzătoare a Site-ului.

6. Forță majoră
Nici una din parti nu vă fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

7. Legea aplicabilă – jurisdicția
Prin accesarea sitului Utilizatorul își da acordul că orice eventuala disputa/diferend/litigiu să fie soluționat în conformitate cu legislația Romana. De asemenea este de acord că jurisdicția să fie stabilita în fata instanțelor romane de la sediul Deținătorului sitului.

8. Litigii și dispoziții finale
Orice alta problema cauzata de produsele prezentate pe acoperisulverde.org sau de informațiile prezentate pe acest site și care nu este deja tratata de nici un articol din prezentul document, se vă soluționă pe cale amiabila în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instanțelor romanești de judecata, părțile alegând competenta instanțelor de pe raza municipiului București.

9. Informare privind protecția datelor personale
ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI (acoperisulverde.org) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate, scopul fiind evidenta persoanelor delegate și/sau împuternicite ale firmelor membre ACOPERIȘUL VERDE, facturarea și înregistrarea plații pentru produsele și serviciile furnizate de ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI conform abonamentului dumneavoastră și informarea ulterioara a dumneavoastră de la distanta privind serviciul prestat, când e cazul.

Prin inscrirea dvs. că voluntar vă dați acordul implicit pentru prelucrarea datelor personale în scopul realizării cerințelor.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi, astfel cum sunt acestea enumerate în art. 13 din Regulamentul 679/2016, respectiv:

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoana vizata poate solicita dreptul de acces la datele personale, în anumite condiții.
• Dreptul la rectificare- datele personale pot fi rectificate oricând, sau după caz modificate
• Dreptul la ștergerea datelor – datele prelucrate pt fi șterse, în situația în care prelucrarea acestora nu a fost legala
• Dreptul la restrictionarea prelucrării- persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, fară întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc
• Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor
• Dreptul de retragere a consimțământului –retragerea consimțământului vă avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămânând în continuare valabila;
• Dreptul de a vă adresa justiției
• Dreptul de opoziție- persoana vizata se poate opune prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul de a depune plângere – persoana ale carei date au fost prelucrate, depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata la registratura ASOCIAȚIA CARTIER AVIAȚIEI din municipiul București, Str. Elena Caragiani, Nr. 18, Sector 1, Romania, sau puteți suna la numărul _____________ sau puteți transmite prin e-mail la hello@acoperisulverde.org. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

10. Perioada stocare date
Datele personale ale utilizatorului, vor fi prelucrate pe țoață durata contractuala, și vor fi stocate încă trei ani, după finalizarea acestuia. Pentru documentele care necesita un termen mai lung de păstrare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, termenul de stocare vă fi similar cu cel prevăzut de legea specială.

Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstram datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugam să ne contactati la adresa hello@acoperisulverde.org.

11. Contact
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Protecția datelor la adresa hello@acoperisulverde.org.