Acoperișurile verzi implică acoperirea acestora cu vegetație și reprezintă un instrument important în atenuarea efectelor negative ale poluării.

Beneficiile clădirilor verzi sunt multiple, astfel că au fost grupate în trei mari categorii – financiare sau economice, de mediu și cele practice.

Avantaje financiare

Reutilizând porțiuni ale unor structuri deja existente, clădirile, se reduc semnificativ costurile materialelor de construcție și cantitatea de deșeuri trimise spre rampele de gunoi. Covorul vegetal absorbant reduce costurile de îngrijire și gestionare a apei pluviale în cazul furtunilor/ inundațiilor.

izolatie

Izolaţie

Un beneficiu economic major este că acoperișurile verzi reduc consumul de energie și costurile de întreținere. Asigură o izolare termică mai bună a locuinței și implicit costuri mai mici de încălzire iarna și de răcire vara. Cheltuielile de utilizare a aerului condiţionat pot scădea ca rezultat al umbririi clădirilor de către arbori, astfel evitând poluanţii aerului şi gazele cu efect de seră asociate cu producerea acestei energii.

aspect-eco

Aspect „ECO”

Aspectului plăcut al clădirii, împreună cu economiile de energie și tendinței de creștere a spiritului de responsabilitate față de mediu, cumpărătorii tind să plătească mai mult pentru o clădire cu acoperiș verde. Așadar, imaginea unui acoperiș cu vegetație ridică valoarea imobilului. Pe lângă avantajele funcționale acoperișul verde poate deveni și un element de design care va conferi unicitate arhitecturală clădirii.

subventii

Subvenţii, reduceri de impozit

Autoritățile sunt pregătite să acorde subvenții pentru instalarea acoperișurilor verzi, deoarece acestea ajută la diminuarea suprasolicitării sistemului de canalizare. Un alt motiv este, că investițiile în mărirea capacității sistemului de canalizare ar fi mult mai mari decât plata acestor subvenții. Captarea apei pe acoperiș devine un factor important, în special în zonele dens populate.

durata-viata

Durată de viaţă lungă

În mod general, costurile unui acoperiș verde pot fi recuperate în 8-15 ani
datorită sumelor economisite ca urmare a diminuării costurilor cu exploatarea clădirii. În timp ce componentele unui acoperiș tradițional se înlocuiesc de regulă după 20-30 ani, acoperișul cu verdeață are o durată medie de utilizare de 3-5 ori mai mare (60-100 ani).

Avantaje de mediu

Clădirile verzi creează o temperatură ambientală mai scăzută, reducând efectul numit „Urban Heat Island” (insula urbană de căldură), captează CO2-ul și microparticulele nocive, filtrând aerul, stimulează pozitiv dezvoltarea biodiversității, rețin și purifică apa meteorică, reducând riscul unei inundații și duc la utilizarea în mai mică măsură a sistemului de canalizare.

temp-ambientala

Temperatură ambientală scăzută

Terasele verzi asigură o temperatură ambientală scăzută. Verdele reflectă căldura, astfel se crează o temperatură ambientală mai joasă, comfortabilă. Mai departe, plantele, prin evaporarea apei, reduc temperatura. Cum spațiile pentru zone verzi în orașe, cum ar fi parcuri, grădini, sunt limitate, soluția acoperișurilor verzi pentru mărirea suprafețelor cu verdeață, este ideală.

capteaza-co2

Captează CO2 și microparticule

Plantele captează CO2, rezultând un aer mai curat, dar captează și microparticulele din aer care reprezintă un pericol deosebit asupra sănătății publice, cauzând boli cardiace și agravându-le pe cele pulmonare.

biodiversitate

Biodiversitate

Un alt beneficiu considerabil de mediu este că spațiile verzi construite pe acoperișuri stimulează creșterea biodiversității, redând păsărilor, plantelor și insectelor habitatul natural prielnic vieții, cămin care le-a fost luat odată cu construirea clădirilor reci, gri și sterile.

retinere-apa

Reținerea și purificarea apei meteorice

Acoperișurile verzi înmagazinează și filtrează apa pluvială, reducând riscul de inundații. Contribuie la reducerea temperaturii mediului ambiant și încetinesc drenajul de apă. Astfel, sistemele pluviale sunt protejate de cantitățile mari de apă cu care s-ar confrunta, ele fiind înglobate în structura acoperișului verde și drenate în timp.

În privința managementului apelor, prioritatea lor este să administreze apele pluviale prin intercepție, evaporație, absorbție și transpirație a precipitațiilor, reducând astfel cantitatea de apă ce ajunge în sistemul public de colectare (European Commision, 2012), prin abilitatea lor de a reține cantități importante de precipitații reducând degradarea clădirilor dar și costurile de mentenanță a lor.

Avantaje practice

Amenajarea teraselor verzi pe acoperiș are, de asemenea, o gamă de avantaje practice precum: izolarea fonică, asigurând un mediu exterior și interior mai liniștit, sunt rezistente la foc, au un aspect relaxant și nu se utilizează balast pentru protecția acoperișului.

1-av-practice_-izolare-fonica

Izolare fonică

Un ideal izolator fonic. Combinația substratului, plantelor și a aerului din diferitele straturi ale unui acoperiș verde reduc poluarea fonică. Undele sonore sunt captate și absorbite în loc să fie reflectate cum fac alte materiale de construcții. Substratul blochează frecvențele joase iar plantele pe cele înalte.

2-av-practice_-rezistenta-foc

Rezistență la foc

Terasele verzi sunt rezistente la foc. În Germania acoperișurile verzi sunt considerate „acoperișuri solide” deoarece ele nu ard și sunt complet ignifuge în cazul în care grosimea substratului depășește 3 cm grosime.

3-av-practice_-radiatii

Protectie împotriva radiațiilor

Clădirile verzi sunt protejate împotriva radiațiilor electromagnetice. Studiile efectuate de specialistul german Prof. Dr. Gernot Minke de la Universitatea Kassel au dovedit că acoperișurile verzi reduc efectele radiațiilor electromagnetice.

4-av-practice_-fara-balast

Nu se utilizează balast

Nu mai este nevoie de balast sau pietriș pe acoperiș. Acoperișul verde standard are o greutate saturată de cca. 85 kg/mp (se pot realiza și sisteme de la 35 kg/mp). Pe de altă parte, din cauza rădăcinilor plantelor, sistemul formează un amalgam, ca o singură entitate. Așadar, instalând acoperiș verde nu mai este nevoie de balast sau pietriș.

5-av-practice_-aspect-natural

Aspect natural

Ariile dens populate, de regulă, nu au suficient spațiu verde pentru locuitori. Acoperișurile verzi oferă celor din jur o priveliște plăcută, îmbunătățind calitatea vieții urbane. Studiile demonstrează efectul psihologic relaxant al zonelor verzi. O plimbare într-o grădină botanică reduce tensiunea arterială și scade pulsul. Un studiu ne arată o accentuare a recuperării după condiții de stress, o grădină facilitează interacțiuniile sociale, iar un acoperiș verde poate crește contactul între rezidenți.